Microgreens

Mladé výhonky zeleniny a bylinek

V létě i v zimě

ekologicky

Eko­log­icky

Rodin­ná

far­ma

dodání po celé ČR

Po celé ČR

celoročně

Celoročně

°°  CO JSOU MICROGREENS

Micro­greens jsou mladé výhonky zeleniny a bylinek. Obsahu­jí mno­honá­sob­ně více důležitých živin a vita­mínů než dospělé rostliny.

°° Rostlinky

dodáváme v kokosovém sub­strá­tu (ne řezané), vydrží tedy až 14 dní čerstvé.

°° Pěstujeme

čistě přírod­ně úplně bez jakýchkoli hno­jiv či urychlo­vačů, zaláváme studniční vodou.

°° Microgreens

nazýváme ros­tlinky do prvního pravého lístku, nej­sou to klíčky ani dospělé rostliny.

°° 3 roky zkušeností

dosáh­li jsme 100% kval­i­ty a kondice výpěstků po 3 letech vývo­je pos­tupů a metod pěstování.

JAK JÍST MICROGREENS

Nožem nebo nůžka­mi odřízneme část ros­tlinky nad semínkem a použi­jeme jako salát nebo nakrájíme najem­no do pomazánky,  zdobení do polévky, na přílo­hu nebo jen tak samot­né na chléb s máslem.

Jíme nejlépe syrové

Osvědči­ly se v polévce, v dušených fazolích, leču, do těs­tovin, k teplé­mu salá­tu složeného z bram­bor, fazolí a kukuřice. Do stu­dených salátů.

Krátce před podáváním

Do polévek přidáme micro­greens těs­ně před podáváním, nejlépe až do talíře, aby se nezniči­ly vita­míny, které čer­stvá ros­tlin­ka obsahuje.

Jednoduše a zdravě

Pozved­nou kaž­dou pomazánku, stačí tře­ba jen smíchat lučinu s pro­liso­vaným čes­nekem a při­dat microgreens.

VELIKOSTI MICROGREENS BALENÍ

Malé balení je asi třetinové opro­ti velké­mu, obo­jí dodáváme v plas­tové vaničce s kokosovým sub­strátem, ve kterém semín­ka klíčí.  Mix 3 druhů nebo mix 6 druhů jsou pak větší rodin­ná balení. Dáváme velký důraz na kvalitu.

Malé balení

Kon­te­jnerek 7x7 cm naplněný bio kokosovým sub­strátem s micro­greens právě k jídlu.

Kon­te­jnerek obsahu­je v závis­losti na druhu 8 až 50g živé hmoty.

Velké balení

Miska s biokokosovým sub­strátem o velikosti 13,5x9,5 cm s microgreens.

V misce v závis­losti na druhu je 25 až 150g zelené hmoty.

3 x miska

Balení 3 různých druhů micro­greens v miskách a papírové krabičce.

6 x miska

Rodin­né balení micro­greens složené ze 6 mis­ek ros­t­linek různých druhů.

Pro gas­troza­řízení —  restau­race, hote­ly, bis­tra, kavárny připravu­jeme balení micro­greens na zakázku dle před­chozí domluvy.

Zároveň zajišťu­jeme dovoz v rám­ci Libereck­ého kra­je do těch­to zařízení.

Malé balení je asi třetinové opro­ti velké­mu, obo­jí dodáváme v plas­tové vaničce s kokosovým sub­strátem, ve kterém semín­ka klíčí. Dávám velký důraz na kvalitu.

DRUHY MICROGREENS

Oblíbené jsou mladé ros­tlinky ked­luben, řed­kviček, rukoly, slunečnice, hrášku, pórku, zelí. Něk­teré jsou jem­né jiné ostré. Celkem u nás můžete nakoupit přes 20 druhů rostlinek. 

2 velikosti, malé je tak ako­rát pro jed­no­ho a větší pro rodinu.

 

12 měsíců v roce pěs­tu­jeme microgreens.

Více než 20 druhů — od jem­ných přes výrazné po ostré.

 JAK SE O MICROGREENS STARAT

Dobře je uchováte v chladu napřík­lad v prostředí led­nice, nepotře­bu­jete tedy žád­né zvlášt­ní  zařízení, aby vám micro­greens vydrže­ly celý týden nebo déle. Stačí udržo­vat sub­strát vlhký.

Pokud na ně pře­ci jen zapomenete a zač­nou uva­dat, stačí je na chvíli ponořit do talíře s vodou a nechat napít. Ros­tlinky se opět postaví.

Jak dlouho vám vydrží

Týden i déle v chladu a za před­pok­ladu vlhkého substrátu.

Kde doma skladovat

Ideál­ní prostředí nabízí led­nice, micro­greens tam nevyschnou a ani příliš nepřeros­tou. Právě zde vydrží týden i déle ros­tlinky čer­stvé a svěží. Lze je dát i na okno ven, záleží však na teplotách.

Čeho se vyvarovat

Ros­tlinkám vadí mráz, dbe­jte při jejich uchování na to, aby nepřemrzly.

Co když povadnou

Ponořte je na chvíli do talíře s vodou a nechte ros­tlinky napít, opět se po chvíli postaví a získa­jí svěžest. Aby nepo­vad­ly, je udržu­jte sub­strát vlhký a uchováve­jte je v chladu.

Pokud je ihned nezkonzu­mu­jete, lze je uchová­vat ještě v led­ni­ci. I když „téměř” nefun­gu­je foto­syn­téza, i v led­ni­ci klíčky poma­lu ros­tou a spotře­bová­va­jí vodu. Pro­to cca každé 3 dny zkon­trolu­jte, zda je sub­strát vlhký. V kon­te­jnerech jsou desítky ros­t­linek, které pijí vodu. Pokud se stane, že ros­tlinky leží suchem a kokosový sub­strát je lehký a světlý, podli­jte je a počke­jte 2–4 hodiny.

JSME MALÁ RODINNÁ FARMA

Micro­greens pro vás pěs­tu­jeme v Bítou­chově u Semil od roku 2018. Dodáváme míst­ním gas­tropod­nikům, do bedýnek i pro celore­pub­likovou síť scuk.cz.

ALEŠ A KATKA

3 roky tes­tu­jeme a vyvíjíme pos­tupy a metody pěs­tování, aby byly výpěstky ve 100% kval­itě a kondi­ci. Děláme to nejlepší, co umíme.

Naši práci milujeme

Pěs­tování obec­ně nás moc baví, a tak když přišel nápad pěs­to­vat micro­greens, dlouho jsme nepřemýšleli.

Čistě bez chemie

Používáme semín­ka z eko­log­ické pro­dukce, čistě přírod­ní kokosový sub­strát a zaléváme vodou z vlast­ní studny. Micro­greens od nás jsou čisté bez chemie.

Přirozená zásoba vitamínů

Micro­greens pěs­tu­jeme cele­oročně. Obzvlášť je oceníte v období od říj­na do dub­na, kdy je v našich pod­mínkách nedostatek čer­stvé lis­tové zeleniny. 

JAK NAKOUPÍTE

Micro­greens vypěs­to­vané u nás v Bítou­chově nakoupíte na www.scuk.cz nebo na www.ceskaselka.cz nebo pří­mo u nás.

GARANTİLİg

gg

Přímo u nás

Pro gas­tropod­niky nabíd­ku a závoz řešíme individuálně.

pro větší odběry

Na SCUK.CZ

gg

Na scuk.cz

Každý týden se dostá­va­jí naše výpěstky do celé repub­liky prostřed­nictvím scuk.cz

od 30,-/balení

Česká selka

gg

Česká selka

Samostat­ně nebo spolu s bedýnk­ou, pravidel­ně i jed­norá­zově, po celé ČR.

od 30,-/balení

VAŠE OHLASY

“Komunikace, rychlost dodání a super chuť mladých výhonků bylinek a zeleniny. Doporučuji. ”

pan Vrkoslav

“Mockrát děkuji..❤️🌱🌿 Rychlá a skvělá domluva a klíčky chuťově tak výborné, že už si je přidávám úplně na každé jídlo ! ❤️” ”

Kami­la Karbulová

Zdravá věc a hlavně výborně chutná 🙏🌱☘️. I děti to milují!!! Doporučuji ⭐⭐⭐⭐⭐

Táňa Křap­ková

“Nevěřil bych jak rychle si dokážu vytvořit závislost na těchto svěžích rostlinkách. Bez nich už pro mě není talíř s jídlem kompletní. 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 Mé nejoblíbenější greens jsou koriandr a slunečnice. Mrkejte na tuhle lichořeřišnici dovezenou přímo z Pandory!!! Všechny palce hore…”

Jiří Har­cu­ba

“Dlouho jsem hledala v zimě náhradu letních salátů, které mi v tomto období tolik chybí. Microgreens jsou přesně to, co jsem potřebovala pro doplnění pokrmů, které připravuji rodině. Jsou úžasnou tečkou do mnoha jídel, hodí se do pomazánek, na pečenou zeleninu, skvělé jsou v polévce a díky nim mají moje děti vitamíny v přirozené podobě, které jinak v zimním období chybí. ”

Ing. Iva Jančíková

www.ceskaselka.cz

“Byla jsem zvyklá občas kupovat kličky nebo microgreens už zabalené v obchodech. Díky bedýnkám je teď mám pravidelně, v krabičkách, neodříznuté od semínek, takže dlouho vydrží. A navíc zkouším nové, dosud neochutnané druhy. Jsem nadšená.”

Zde­na Lacková

ČASTÉ DOTAZY

Na co se nás čas­to ptáte, odpovídáme v přehle­du níže. Máte-li další dotazy, napište nám na objednavky@ilovemicrogreens.cz.

 

Co to jsou microgreens?

Dalo by se říci, že se jed­ná o mladý výhonky zeleniny a bylinek, jed­ním slovem také minize­len­inu, kter­ou u nás pěs­tu­jeme čistě přírod­ně úplně bez jakýchkoli hno­jiv či urychlovačů.

Jakou vodou zaléváte?

Díky vlast­ní studni používáme k zalévání micro­greens vodu bez chlóru, ovšem voda byla kon­trolo­vaná a její kvali­ta je výborná, vhod­ná k pití a ideál­ní pro růst microgreens.

Jak microgreens získám?

Objed­náte u jed­no­ho z našich part­nerů, buď scuk.cz nebo ceskaselka.cz. Můžete si na nich pochut­nat i v něk­teré z výše uve­dených restau­rací, kam dodáváme.

Není to plesnivé?

Už mock­rát se mi zákazní­ci volali, že je výpěstek plesnivý. Když jsem při­jel, byly to vlásečnice neboli kořínky, a to zatím ve 100 % pří­padů. Plíseň byste poz­nali po jejím speci­fick­ém pachu. Micro­greens však voní a žád­nou plíseň cítit není.

Micro­greens se totiž pěs­tu­jí tak, že se sub­strát posype desítka­mi až stovka­mi semínek a kořínky ros­tou po povrchu, pod povrchem, dokonce i nad sub­strátem a někdy se úplně pro­ple­tou mezi sebou. Tím netvrdím, že by se plíseň nemohla na klíčcích či sub­strá­tu obje­vit. Koneck­on­ců, vše pos­tup­ně degradu­je a může ode­jít for­mou hnilo­by. Pokud se ovšem jed­ná o kla­sick­ou plíseň, vytvoří se lokál­ně oko­lo semín­ka, které nevyk­líči­lo. Pro jis­to­tu při každém odeslání objed­návky všech­ny kon­te­jn­erky s klíčky kontrolujeme :-).

Jak se microgreens jí?

Jí se syrové, vhod­né je umýt. Samozře­jmě ho konzu­mu­jeme po odříznutí od semín­ka, sub­strát se nejí :-). Odřízneme nebo odstříh­neme zele­nou hmo­tu a tu použi­jeme do jídel — polév­ka, pomazán­ka, jako  ozdo­ba chle­bíčku, na přílo­hu. Tady se fan­tazii meze nekladou. Napište nám, jak vám micro­greens nejvíce zachut­nali. Můžete na e‑mail objednavky@ilovemicrogreens.cz. Děku­jeme.

Jaký druh mi doporučíte?

Prefer­u­jete-li něco ostře­jšího, při­jde vám k chuti napřík­lad řed­kvič­ka, pokud jste spíše pro výraz­nou ovšem nepálivou vari­antu, pak hrášek, pokud máte chuť na plnou oříškovou chuť, pak pro vás bude vhod­ná slunečnice. Pojďte s námi pos­tup­ně ochut­nat všech­ny druhy a odpovědět si tak trochu sami.

Odkud pochází semínka?

Doda­vatele semínek pečlivě vybíráme. Konkrét­ní jmé­na jsou našim obchod­ním tajem­stvím, můžeme však říct, že používáme čistá semín­ka, která neob­sahu­jí chemikálie a jiné nepřirozené součásti.

Může mi nějak ublížit?

Nedokážeme tuto odpověď říci přes­ně, máte-li nějaké zdravot­ní kom­p­likace, raději se zepte­jte svého lékaře. Zdravý člověk si micro­greens může dopřá­vat, co hrd­lo ráčí, nicméně pokud máte nějaké zdravot­ní omezení, konzul­tací s lékařem nic nezkazíte.

Jak dlouho mi vydrží?

Pokud je ihned nes­níte, pak při správném usklad­nění (chlad­no a vlhký sub­strát) vydrží týden i déle. Napřík­lad hrášek zhovu obrůstá, pro­to po prvním ses­tři­h­nutí můžete nechat stále žít a při­nese vám užitek opako­vaně. Ostat­ní druhy tuto vlast­nost nemají.

NAPIŠTE NEBO ZAVOLEJTE

Můžete nap­sat i sms a my se vám ozveme, až budeme mít chvilku čas, pro­tože většinu dne se věnu­jeme pěs­tování micro­greens a je někdy náročné zve­dat tele­fon, když máme ruce plné semínek.

Telefon

775 405 077

724 317 621

E‑mail

objed­navky

@ilovemicrogreens.cz

}

Kdy volat

9–19 h

NECHTE NÁM ZPRÁVU

Copy­right I love Micro­greens © 2022 — Web vytvořil www.wiva.cz

Ing. Aleš Langer, Bítou­chov 89, Semi­ly 51301, IČO 86724924, Fyz­ická oso­ba zap­saná v živnos­ten­ském rejstříku, neplátce DPH